Campoma Rio de Oro/Aguas de Moises

In 2005 beschreef Fred Poeser de vondst van de Campoma Guppy, Poecilia Wingei

Campoma Rio de Oro - Aguas de Moises 2006

ECS Stam Nr.: nvt (Klasse: N)
Oorsprong: 2006, Campoma, Rio de Oro aan de ingang van Aguas de Moises / P. Eckstein

Kenmerken:
Dit betreft de Endler (Poecillia Wingei) welke door Fred Poeser, Michael Kempkes and Isaäc Isbrücker beschreven is.
Herkomst:
Deze variant komt uit de Campoma regio in Venezuela, Rio de Oro aan de ingang van Aguas de Moises.

De visjes die ik bezit zijn indirect afkomstig van Paul Eckstein, en (N-klasse) ERU geregistreerd. Daarnaast kweek ik ook de minder bekende variant 1 van D. Gentzsch.

 

In 1975 ging Prof. Dr. John A. Endler naar Venezuela om daar onderzoek te doen naar de verspreiding van guppen in Zuid Amerika, een ander doel was om te zien of de erfelijkheidsfactoren van de gup verschilden van andere vindplaatsen. In de wat koelere poelen met harder water vond Endler inderdaad guppen maar in de warmere poelen die vol zaten met groene eencellige algensoorten vond hij een ander visje, dat kleiner was en een grote kleurenvariatie vertoonde. Hij wist op dat moment niet dat deze soort al eens eerder 'ontdekt' was.

Hij nam een aantal exemplaren mee terug naar de Verenigde Staten en gaf ze aan Dr. Donn Erik Rosen die op dat moment curator was voor het Amerikaans natuurhistorixh museum, en tevens ichyioloog was. Deze overleed echter voordat hij de soort kon determineren. Voor zijn dood had hij enkele exemplaren van de soort aan een wederzijdse vriend van hem en Endler gegeven, Dr. Klaus Kallman. Kallman werkte op dat moment bij het New York Aquarium en was ook een bekend geneticus.

Het was deze man die aantoonde dat het een opzichzelfstaande vissoort was uit het geslacht Poecilia. Het DNA van de soort verschilt zoveel van de Poecilia reticulata (de gup) dat vast kwam te staan dat we hier met een "nieuwe" soort te maken hadden die geen ondersoort was van een andere vis en ook geen plaatselijke variatie van een elders voorkomende soort. Kallman gaf de soort een nieuwe naam: Endlers levendbarende of Poecilia endler. Dit overigens zonder dit aan zijn vriend Prof. John Endler te vertellen. Professor Endler hoorde de naam voor het eerst in 1980 terwijl hij in het publiek zat tijdens een grote bijeenkomst in Duitsland.

Al tientallen jaren is er discussie over de relatie tussen Endler's Levenbarenden en guppy's. Sommige mensen bepleiten dat de Endler een andere soort zou moeten zijn en geen guppy, anderen hielden het er op dat een Endler gewoon een type wildgup was. Lange tijd werd de soort als ondersoort van de guppy (Poecilia reticulata) gezien (P. r. cumanensis). Tegenwoordig (2005) wordt de vis weliswaar als aparte soort beschouwd, maar de wetenschappelijke naam Poecilia endler wordt niet meer erkend. In 2005 publiceerden Fred Poeser, Michael Kempkes and Isaäc Isbrücker een wetenschappelijk artikel over dit visje. Zij concludeerden dat het een andere soort is dan de 'normale' guppy (Poecilia reticulata). Ze gaven de nieuwe soort de wetenschappelijke naam Poecilia wingei, met als reguliere naam 'Campoma guppy'.

Foto van Fred Poeser's artikel
D. Gentzsch - kleur variatie 1 van de Rio Oro
foto Paul Eckstein originele phenotype