Welkom bij/Welcome at Endless-Endlers

Introductie/Introduction

Welkom bij endless-endlers.nl

Na een aantal jaren te zijn gestopt met de aquaristiek, ivm een drukke baan en verblijf in het buitenland, bleef deze hobby mijn aandacht houden.

Af en toe een beurs bezoeken, een aquarium speciaalzaak in etc.

Uiteindelijk met een nano cube en een aantal Red Scarlet Endler hybride's aangevangen. Deze Endlers boeiden mij zo, dat al snel een tweede bakje werd opgestart.

Vervolgens heb ik een aquarium verkoop stelling die ik nog had staan van mijn Malawi verleden, weer in gebruik genomen.

Natuurlijk met...Endlers. De eindeloze variaties zijn zo groot dat ook deze snel gevuld was. Vandaar de naam van deze website, Endless-Endlers.

De Endler of Poecilia Wingei (in Frankrijk bijvoorbeeld wordt de naam Endler geassocieerd met een hybride) is een betrekkelijk eenvoudig visje om te houden.

Ik kweek deze visjes vooral op kwaliteit, op gewoon leidingwater aangevuld met calcium montmorillonite klei ivm missende mineralen in ons drinkwater. Een temperatuur van ongeveer 21C, natuurlijk zonder toevoegingen van medicijnen/antibiotica wat in de grote kwekerijen nogal eens voorkomt. Daarnaast alleen kwaliteits voer in de vorm van Bassleer Bio Fishfood, ontkapselde artemia eieren, chlorella, spirulina en home made garnalenmix.

De wildvorm Endlers die ik kweek zijn allemaal N-klasse geregistreerd (ERU) wat wil zeggen dat deze direct te herleiden zijn naar de oorspronkelijke wildvang in Venezuela. Verder importeer ik sinds de zomer van 2013, nieuwe stammen vanuit meerdere landen over de wereld. Een voorbeeld hiervan is de bijzondere El Silverado, El Tigre en onbenoemde wildvormen uit Cumana en Campoma.

Vorig jaar (2014) heb ik mijn collectie weer met een aantal stammen uitgebreid, zoals de Top Blue Sword, Top Green Sword, Orange Spotted, Top Yellow Sword "snake", Top Yellow Sword "curved", Campoma No3, Campoma No7, Campoma Blue Snake, Endler Ulm blond en een blonde snake hybride. Verder heb ik nog een aantal prachtige stammen uit Japan ontvangen, waaronder de Blue Neon en de Santa Maria bleeding heart hybride.

Ik wens U veel plezier op mijn website


 

Welcome at endless-endlers.nl

After being stopped for several years due to a job and stay abroad, the aquarium hobby continued to hold my attention.

Occasionally visiting a trade show or a local fish shop.

Eventually, picked up the hobby again with a nano cube and some hybrid Red Scarlet Endlers. The Endler fascinated me so much, that soon a second tank was started.

Then I had an aquarium rack obtained from a LFS which was standing idle since my Malawi past, and took it back into use.

The endless variations of Endlers, are so large that it was quickly filled. Hence the name of this website, Endless....

The Endler or Poecilia wingei (in France, for example, the name Endler is associated with a hybrid) is a relatively easy to keep aquarium fish.

I breed these fish primarily on quality, accompanied by plain tapwater with calcium montmorillonite clay because of missing minerals in our drinking water. A temperature of about 21C (70F), naturally without additions of drugs/antibiotics, a likely scenario in large nurseries. In addition, only quality feed in the form of A grade (dr Bassleer Bio) dry food, decapsulated brine shrimp eggs, chlorella, spirulina and home made shrimpmix.

The wildtype Endlers I breed are all registered N-Class (ERU), which means that they can be traced directly to the original wild caught in Venezuela. Furthermore I import since the summer of 2013 new strains from several countries around the world. One example is the special El Silverado, El Tigre and unnamed wild forms from Cumana and Campoma.

Last year (2014) I have expanded my collection again with a number of strains, such as the Top Blue Sword, Top Green Sword, Orange Spotted, Top Yellow Sword "snake", Top Yellow Sword "curved" Campoma No3, Campoma No7, Endler Ulm blond and a blond snake hybrid. I also have some wonderful strains received from Japan, including Blue Neon and the Santa Maria bleeding heart hybrid.

Hope you enjoy my website.


 

Diemelsee Int. Endler Championat 2016
De kweekruimte/ The fishroom
Awards Int. Wingei show Ranco Italie 2015

Nakweek/Offspring

Van tijd tot tijd, bied ik nakweek aan tegen schappelijke hobby prijzen. Raadpleegt u hier het hoofdstuk "nakweek en prijslijst" op de website.

 


 

From time to time, I offer offspring at reasonable hobby prices. Refer here to the chapter "nakweek en prijslijst" (offspring and price list) on the website. Worldwide shipping available.